český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Perfluorovaný mazací tuk ve spreji – NEOLUBE® PF 10 – NEOLUBE® PF 10.00 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2024/07/15 09:05

PERFLUOROVANÝ MAZACÍ TUK DO EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK

Velmi vysoké a velmi nízké teploty, velmi vysoká zátěž

Agresivní prostředí

Kompatibilní s veškerými plyny, včetně kyslíku

Mazací tuk na mazání ve vakuovém prostředí

Mazání s velmi dlouhou trvanlivostí

Maximálně bezpečné mazání

NEOLUBE® PF 10.00 je určený pro mazání velkého množství

cyklů s komponenty se sníženou provozní vůlí

Zaručeně neobsahuje skleníkové fluorované uhlovodíky (HFC)

Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

 

 

POPIS

Má velmi nízkou provozní těkavost.
Vysoce účinný perfluorovaný mazací tuk nabízí řadu výhod.
Je použitelný při velmi vysokých teplotách, je zcela odolný vůči oxidaci.
Netečný a neměnný při styku s většinou rozpouštědel, chemických látek, s kyselinami a zásadami, s vodou, slanou vodou, párou, a to i pod tlakem.
Proti korozi, proti opotřebení. Naprosto odolný vůči smykovým účinkům a nárazům.

Kompatibilní se všemi kovy, plasty a elastomery.
Použitelný pod proudem tekutého nebo plynného kyslíku do 123 barů a inertní vůči veškerým plynům.
Specifický mazací tuk pro mazání na doživotí.

 
OBLASTI POUŽITÍ

Ejektory v oboru odlévání plastů (PF 10.00), šoupátka, sloupky.

Výroba a distribuce plynu.

Montáž a mazání v elektromechanickém průmyslu a ve výrobě elektrospotřebičů.
Mazání měřicích a přesných zařízení v oblasti kosmického průmyslu a letectví.
Kompresory, elektropneumatická a pneumatická zařízení.
Chemický průmysl. Mazání pod nukleárním zářením.
Mazání obráběcích center, kopírovacích center, kuličkových sloupků.
Elektronika, lékařské, zdravotnické a farmaceutické vybavení.

NÉOLUBE PF 10 se používá na ochranu povrchů před korozi a oxidací v agresivních chemických prostředích, silně kyselých nebo zásaditých.


ZKOUŠKY KOMPATIBILITY NEOLUBE® PF 10 A NEOLUBE® PF 10.00  S KYSLÍKEM

 

Podle norem EN ISO 11114-3 a EN 1797 – zkoušky samovznícení TLAKOVÁ NÁDOBA A HORKÝ DRÁT

TLAKOVÁ NÁDOBA

Tlak vstřikování paliva (bar)

 

123±4

Teplota obvodu (°C)

 

480,5± 2,5

Výsledky

 

Žádné vznícení

HORKÝ DRÁT

Teplota drátu

 

1200ºC

Výsledky

 

Žádné hoření

 

Závěr: Spreje NEOLUBE® PF 10 a NEOLUBE® PF 10.00 lze používat pod proudem kyslíku do123 barů.

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MAZACÍHO TUKU

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

Hladký

nm

Barva

Vizuální

Bílá

nm

Hustota při 25 °C (pyknometr)

NF T 30 020

1765

kg/m³

Třída NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Klasifikace

podle schopnosti penetrace

Mýdlo/gelující přísada

-

Anorganické

-

Typ tuhých maziv

-

Telomer PTFE

15 %

Penetrace při 25 °C                         

Bez provozu                         

Po 60 provozních cyklech           

Po 1000 provozních cyklech            

Po 10000 provozních cyklech        

Po 100000 provozních cyklech       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

265–295

265–295

265–295

285–315

285–315

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod skápnutí

Bod skápnutí pokud je vyšší než 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

 ASTM D 2265

Neobsahuje

Netavitelný

°C

 

Nečistoty

> 25 µm

> 75 µm

> 125 µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

nb/ml

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVÉHO OLEJE

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Typ základového oleje

-

 PFPE

-

Kinematická viskozita při 40°C          

Kinematická viskozita při 100°C

NF EN ISO 3104

1300

800

mm2/s

mm2/s

Číslo kyselosti

NF ISO 6618

 0,0

mg KOH/l

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Odlučování oleje 7 dní při 40 °C (pocení)

NF T 60 191

0,0

hmotn. %

Odlučování oleje 24 hod při 41 kPa (tlakové pocení)

ASTM D 1742

0,0

hmotn. %

Sulfátový popel

NF T 60 144

0

hmotn. %

Koroze měděného pásku

ASTM D 4048

1a

Kóty

Oxidační stabilita

ASTM D 942

< 1

psi

Ztráta odpařováním 22 hod při 121 °C

ASTM D 972

0

hmotn. %

Ztráta odpařováním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

 

0

       

hmotn. %

Bobtnání na elastomerech

70 hod při 100 °C

ASTM D 4289,83

< 0,2

Rozměrová stálost v %

Teplotní rozsahy

Nepřetržitě

Špičkově

 

-

-

 

-25 +250

-25  +260

               

°C

°C

Faktor otáček

n.dm

100 000

  mm.min-1

Čtyřkuličkový test                            

Průměr opotřebení                  

Index svarového zatížení

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,52

800

 

mm

Dn

Test TIMKEN

ASTM D 2509

50

Ibs

Antikorozní test EMCOR   

Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

0–1

0

        

      Kóty      

Kóty

Odolnost proti vymývání vodou při 80°C

ASTM 1264

0

hmotn. %

 

DOPLŇUJÍCÍ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Záběrový moment za studena (-20 °C)

ASTM D 1478-63

8

N.cm

Provozní moment (-20 °C)

 

< 2

N.cm

Odstranění provozní hlučnosti

FAG MGG 11

I

Klasifikace

 

NÁVOD NA POUŽITÍ

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

PŘEDSTAVENÍ

 

 

 

 

 Sprej 650 ml  

perfluorovaný mazací tuk, naprostá odolnost vůči chemickým látkám, kompatibilní s veškerými plyny. doživotní mazání. extrémní podmínky. Mazací tuk HIGH TECH, řeší všechny problémy s mazáním. perfluorovaný mazací tuk perfluorovaný mazací tuk v aerosolu perfluorovaný mazací tuk ve spreji perfluorovaný mazací tuk ve sprejové nádobě mazací tuk vysoké teploty mazací tuk nízké teploty mazací tuk pro plyn mazací tuk pro kyslík mazací tuk styk s ředidly mazací tuk velmi nízké teploty, mazací tuk velmi vysoké teploty, tuk odlévání plastů mazací tuk pro ejektory forem technický tuk průmyslový tuk. dodavatelé technických tuků. dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. výrobci technických tuků. výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. fluorovaný mazací tuk. aerosol fluorovaný mazací tuk. mazací tuk do vakuového prostředí. Fluorovaný mazací tuk sprej. Perfluorovaný mazací tuk sprej. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

Sprej 650 ml 

perfluorovaný mazací tuk, naprostá odolnost vůči chemickým látkám, kompatibilní s veškerými plyny. doživotní mazání. extrémní podmínky. Mazací tuk HIGH TECH, řeší všechny problémy s mazáním. perfluorovaný mazací tuk perfluorovaný mazací tuk v aerosolu perfluorovaný mazací tuk ve spreji perfluorovaný mazací tuk ve sprejové nádobě mazací tuk vysoké teploty mazací tuk nízké teploty mazací tuk pro plyn mazací tuk pro kyslík mazací tuk styk s ředidly mazací tuk velmi nízké teploty, mazací tuk velmi vysoké teploty, tuk odlévání plastů mazací tuk pro ejektory forem technický tuk průmyslový tuk. dodavatelé technických tuků. dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. výrobci technických tuků. výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. fluorovaný mazací tuk. aerosol fluorovaný mazací tuk. mazací tuk do vakuového prostředí. Fluorovaný mazací tuk sprej. Perfluorovaný mazací tuk sprej. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE